/> /> /> />

WYNIKI KONKURSU NA KOMIKS „Nazywam się… Ferenc Molnár”

Konkurs zorganizowany był dla uczniów klas VII-VIII warszawskich szkół podstawowych o zasięgu powiatowym z okazji 145 rocznicy urodzin węgierskiego pisarza Ferenca Molnára.

Honorowy patronat nad konkursem obejmuje: Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka.

Prace konkursowe zostały oceniane w następujących kategoriach:

a) kategoria I: komiks w formie plastycznej

b) kategoria II: komiks w technice cyfrowej

W konkursie wzięło udział 12 uczniów z warszawskich  szkół podstawowych z klas VII-VIII. Komisja konkursowa przyznała następujące nagrody:

KATEGORIA I – KOMIKS W FORMIE PLASTYCZNEJ

I miejsce – Klaudia Wesołowska SP 352

II miejsce – Eva Zharkova SP 238

III miejsce – Daryna Getman SP 86

Wyróżnienie – Beata Górecka SP 238

Wyróżnienie – Anna Wajda Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11

Wyróżnienie – Pola Chadam SP352

KATEGORIA II – KOMIKS W FORMIE CYFROWEJ

I miejsce – Kaj Gołąbek  SP 100

I miejsce – Max Pawełczyński SP 86

II miejsce – Anna Tucholska SP 352

III miejsce – Oskar Półtorak SP H2H

Wyróżnienie – Marcel Sikora SP 132

Gala wręczenia nagród odbędzie się w dniu 24.05.2024r. w Szkole Podstawowej nr 132, ul. Grabowska 1 o godz. 13.00.

WSZYSTKIM NAGRODZONYM I WYRÓŻNIONYM SERDECZNIE GRATULUJEMY!!