/> /> /> />

Wolontariat

Opublikowany

Dokumenty Szkolnego Klubu Wolontariatu

________________________

Misja Zakonu Salvatti 

25 października 2019 r. gościliśmy w naszej szkole młodych studentów, pracujących w ramach wolontariatu dla Misji Zakonu Salvatti. Pan Stefan i p. Karolina opowiedzieli chętnym uczniom z klas 5e, 6b, 8c i 7c w jaki sposób działają szkoły w Indiach i w Kolumbii. Nasi goście uczyli tam języka angielskiego rówieśników naszych uczniów. Obejrzeliśmy prezentację, z której dowiedzieliśmy się wiele o codziennym życiu dzieci i ich nauczycieli. 

W ramach podziękowania za ciekawą prelekcję Wolontariatu Misyjnego Salvatti klasa 7c od 9 do 12 grudnia złożyła 4000 kopert z podziękowaniami dla misyjnych ofiarodawców. 

Serdecznie dziękujemy uczniom za ich zaangażowanie! 

Dyżury uczniowskie 

Od listopada 2019 r. w naszej szkole działają Dyżury Uczniowskiego Wolontariatu. Wybrani, na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, odpowiedzialni uczniowie wspomagają dyżurujących na przerwach nauczycieli. Uczniowie uczą się w ten sposób odpowiedzialności, cierpliwości oraz punktualności. Uczą się również negocjacji i są rozjemcami konfliktów uczniowskich pod okiem nauczyciela. 

Zbiórka żywności dla zwierząt ze Schroniska dla Zwierząt w Józefowie koło Legionowa 

W listopadzie 2019 r. rozpoczęliśmy akcję zbierania żywności i kocy dla potrzebujących zwierząt ze Schroniska dla Zwierząt w Józefowie koło Legionowa. Wielu uczniów z klas od IV do VIII przyniosło dary. Zbiórka odbywała się w szkolnej bibliotece, odpowiedzialne za nią były: p. Agnieszka Jaworska, p. Marzena Petrykowska i p. Katarzyna Grabowska. Dzięki pomocy p. Iwony Rozbickiej i p. Katarzyny Grabowskiej zawieziono 18 grudnia 2019 r. zebrane produkty do schroniska. 

Zbiórka żywności dla zwierząt schroniska w Milanówku

Szlachetna paczka

Nasza szkoła wzięła również udział w znanej inicjatywie przedświątecznej – Szlachetna Paczka. Od 7 do 8 grudnia 2019 r. zawoziliśmy zebrane produkty żywnościowe i artykuły chemiczne do wolskiego magazynu Szlachetnej Paczki przy ul. Smoczej. Wpłaciliśmy również na konto Szlachetnej Paczki 200 zł. Pieniądze oraz zebrane produkty zostały przez Wolontariuszy Szlachetnej Paczki rozdzielone pomiędzy potrzebujące rodziny zgłoszone w tym roku do programu. 

Paczka dla bohatera

Wspieraliśmy również jeszcze jedną inicjatywę – „Bożonarodzeniową Paczkę dla Bohatera” zgłoszoną nam przez tatę Nikoli Sapieżyńskiej. Od 10 do 20 grudnia 2019 r. w szkole, pod kierunkiem p. Wioletty Kokot i p. Katarzyny Grabowskiej, zbieraliśmy żywność długoterminową i artykuły chemiczne dla potrzebujących Kombatantów II Wojny Światowej oraz dla Rodaków ze Wschodu. W akcji wzięło udział wielu uczniów i nauczycieli naszej szkoły. 

Zbiórka nakrętek

W 2019/2020 roku szkolnym zbieraliśmy plastikowe nakrętki. Dzięki temu pomagamy nie tylko człowiekowi, ale także przyrodzie. 

Żoliborskie Stowarzyszenie Dom-Rodzina-Człowiek złożyło podziękowanie za udział w akcji „Nakrętka”. Dzięki nam udało się spełnić marzenie między innymi Pana Krzysztofa. 

Nie spoczywamy na laurach, będziemy dalej pomagać! 

A my dziękujemy Państwu Pietuchowskim- Rodzicom Gabrysi i Krystiana za pomoc w dostarczeniu nakrętek Żoliborskiemu Stowarzyszeniu.