/> /> /> />

Oferty szkół ponadpodstawowych

Oferta CXIX LO im. J.-Kuronia

Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne
im. Polskich Kryptologów

Oferta LXIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi

Oferta Zespołu Szkół nr 34

Informujemy uczniów klas VIII Szkoły Podstawowej o możliwości kontynuowania nauki w ZS nr 34 (Technikum nr 30 i Branżowej Szkole I stopnia nr 41), która mieści się w Warszawie przy ul. Piotra Wysockiego 51.

Absolwenci Szkoły Podstawowej mogą kontynuować naukę w Technikum w zawodach:

  • technik budownictwa,
  • technik technologii drewna,
  • technik usług fryzjerskich;

jak również w Branżowej Szkole I stopnia w zawodach:

  • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
  • fryzjer
  • klasy wielozawodowe (kelner, kucharz, cukiernik, piekarz, pracownik obsługi hotelowej, elektryk, stolarz, mechanik pojazdów samochodowych, monter sieci i instalacji sanitarnych, elektromechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca).

Serdecznie zapraszamy na dni otwarte w terminie 13.05.2021

Służymy pomocą i zapraszamy do kontaktu (22) 679-16-69, (22) 744-24-15, (22) 677-86-29.

            Zapraszamy uczniów i rodziców do odwiedzenia szkoły jak również naszej strony  http://ZS34.pl

Oferta Technikum Spożywczo -Gastronomicznego im. Jana Pawła II


Już 31 marca 2021 o godzinie 16.30 

serdecznie zapraszamy WSZYSTKICH zainteresowanych nauką 

w Technikum Spożywczo – Gastronomicznym im. Jana Pawła II

 na pierwszy w tym roku szkolnym WIRTUALNY DZIEŃ OTWARTY.


Po drugiej stronie ekranu przywitają WAS przede wszystkim 💁💁‍♀️UCZNIOWIE👨🍳👩🍳, którzy opowiedzą Wam (nie tylko)
 o nauce w naszej szkole, ale także podzielą się swoimi wrażeniami z życia szkoły, realizowanych projektów, inicjatyw uczniowskich. 

NAUCZYCIELE👩🏫👩💼🧙‍♂️ z kolei uporządkują te wszystkie informacje, ciekawie i syntetycznie przedstawiając ofertę edukacyjną „Komorskiej” 🏣☀☔️ 

Pani DYREKTOR opowie o szkolnych osiągnięciach 🏆🥇 UCZNIÓW I NAUCZYCIELI i odpowie na WSZYSTKIE ważne pytanie, które stawiają sobie w tym czasie nie tylko UCZNIOWIE,
 ale i RODZICE.

🤷🤷‍♀️👫 Pani KIEROWNIK SZKOLENIA opowie o współpracy
 z pracodawcami i realizowanych praktykach zawodowych👩🏫,
a Pani PEDAGOG opowie z uczniami o programach wychowawczych
 i działalności samorządu uczniowskiego🏡🎲🎼🎭🎯🎬🎪

Zapraszamy na spotkanie na platformie Microsoft 365 – do aplikacji Teams:


Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjA0ZDFmOWQtNTk2Ni00NzUyLTk4NWMtZjZiZjczZjBkMmFm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227fb57ac2-1267-4d8b-bd83-8a898116c90c%22%2c%22Oid%22%3a%2250b22e2c-5b14-415a-a018-776ebf8d053c%22%7d

ZAPRASZAMY!!!

Oferta Zespołu Szkół Nr 26 i Technikum Nr 24

Oferta Zespołu Szkół Gastronomicznych: im. prof. E. Pijanowskiego

Zapraszamy również na dni otwarte online 23  marca  oraz 1 czerwca 2021 r.,  a także zachęcamy  Państwa do odwiedzenia:

oficjalnej strony szkoły: https://admzsg.edu.pl/

oficjalnego profilu szkoły Facebook: https://pl-pl.facebook.com/ZsgPoznanska/

oficjalnego profilu szkoły Instagram: https://www.instagram.com/zsg_poznanska/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCfAk0zurD4i79epJP6oYl9Q?reload=9

Oferta Szkoły Waldorfskiej w Warszawie

Oferta CLIX Liceum Ogólnokształcącego

Dzień otwarty w XI Liceum im. Mikołaja Reja w Warszawie

Zapraszamy uczniów i rodziców 17 marca 2021 roku od godz. 17.00 na Dzień Otwarty online w XI Liceum im. Mikołaja Reja:

godz. 17.00 Spotkanie informacyjne:

wywiad z Dyrektorem Szkoły,

prezentacja wychowawców przyszłych klas pierwszych,

rozmowa z pedagogiem szkolnym i przedstawicielami rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

godz. 17.30 Spotkania w grupach klasowych:

rozmowy z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów i uczniami Liceum Reja.

 Link do spotkania na MS Teams będzie dostępny 17 marca na stronie internetowej szkoły https://www.rej.edu.pl/ oraz na profilu https://www.facebook.com/lomreja

Do zobaczenia w Reju!

Oferta Zespołu Szkół nr 32 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej
kliknij, aby dowiedzieć się więcej

Oferta XLVIII LO im. E. Dembowskiego

 Oferta Zespołu Szkół Stenotypii i Języków Obcych Technikum nr 29

 Zespołu Szkół Stenotypii i Języków Obcych Technikum nr 29 informuje, że spotkanie dotyczące oferty edukacyjnej odbędzie się w dniu 10 marca 2021 r. o godzinie 10:30.

dołącz do spotkania na teams

Oferta I Liceum Ogólnokształcące im. B Limanowskiego  w Warszawie

I Liceum Ogólnokształcące im. B Limanowskiego  w Warszawie ogłasza dni otwarte on-line dla kandydatów, które odbędą się 17 marca 2021 o godz. 17:00 oraz 28 kwietnia 2021 o godz. 18:00.

Przekazujemy link do naszego wydarzenia na facebooku 17 marca 2021 o godz. 17:00

https://www.facebook.com/events/761366214758728/

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Warszawie