/> /> /> />

Nauczyciele

Oddział przedszkolny i klasy I – III

Wychowanie przedszkolne

Anna Dobrzyjałowska
Magdalena Kosson
Joanna Przydalska
Regina Surowiec-Galas

Edukacja wczesnoszkolna

Karolina Haręzga
Beata Mięsak
Karolina Ochman
Joanna Paśnicka
Barbara Pręgowska
Iwona Rozbicka
Martyna Szymańska
Barbara Urbańska
Wioleta Warmińska
Halina Wąsowska
Agata Zarębska

Klasy IV – VIII

Biologia, przyroda

Karolina Rafał
Krystyna Twardziłowska-Grzybek

Chemia

Joanna Irach

Doradztwo zawodowe

Klaudia Kowalczyk

Edukacja dla bezpieczeństwa

Krystian Pokwiczał

Fizyka

Paweł Pakieła

Geografia

dr Katarzyna Grabowska

Historia

Wioletta Kokot
Paweł Nowak

Informatyka

Dariusz Ciecierski
Szymon Geromin

Język angielski

Magdalena Gałach
Magdalena Lenart
Teresa Madaj
Natalia Wójcik
Maria Zielińska

Język hiszpański

Leszek Jabłoński
Marta Leszczyńska

Język polski

Katarzyna Górecka
Natalia Koszewska
Anna Misiak
Marzena Ornowska
Natalia Wójcik

Matematyka

Szymon Geromin
Teresa Ozdarska
Kinga Pawluk–Kociołek
Anna Wysokińska

Muzyka

Anna Williams

Plastyka

Arkadiusz Sęk

Religia

Agata Dąbrowska
Paweł Gontarz
Katarzyna Minke-Nowak
Radosław Rzepko

Technika

Dariusz Ciecierski
Elżbieta Świderska

Wiedza o społeczeństwie

Dariusz Ciecierski

Wychowanie fizyczne

Monika Białobłocka
Paweł Drożdż
Bartłomiej Falkowski
Dorota Rybak

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

Katarzyna Godlewicz-Dziosa
Agnieszka Jaworska
Klaudia Kowalczyk
Edyta Nowak
Joanna Sawosz
Justyna Walczyk
Ewelina Węgrzyn
Dawid Wiśniewski

Specjaliści

Nauczyciel wspomagający

Emilia Dąbrowska
Alicja Stanisławek

Logopeda

Agnieszka Miłosz

Pedagog

Elżbieta Sroka

Psycholog

Sylwia Kwiatkowska

Terapia pedagogiczna

Ewa Sękalska

Zajęcia rewalidacyjne

Agnieszka Parafiniuk

Biblioteka

Marzena Petrykowska
Anna Wysokińska