/> /> /> />

Nauczyciele

Oddział przedszkolny i klasy I – III

Wychowanie przedszkolne
Marzena Ciechomska
Joanna Ignaciuk
Magdalena Kosson
Ewa Nurek
Karolina Ochman
Joanna Przydalska
Regina Surowiec-Galas


Edukacja wczesnoszkolna
Beata Mięsak
Barbara Pręgowska
Iwona Rozbicka
Barbara Urbańska
Wioleta Warmińska
Halina Wąsowska
Ewelina Węgrzyn
Agata Zarębska


Klasy IV – VIII

Biologia, przyroda
Krystyna Twardziłowska-Grzybek

Chemia
Patrycja Czarnecka

Doradztwo zawodowe
Klaudia Kowalczyk

Edukacja dla bezpieczeństwa
Krystian Pokwiczał
Elżbieta Świderska

Etyka
Elżbieta Sroka

Fizyka
Teresa Ozdarska

Geografia
dr Katarzyna Grabowska
Krzysztof Marchlewski

Historia
Agnieszka Frala
Dominika Krzysztofik
Paweł Nowak

Informatyka
Dariusz Ciecierski
Szymon Geromin

Język angielski
Magdalena Gałach
Magdalena Lenart
Anna Olczak
Katarzyna Piwowarska
Adrianna Przydatek
Maria Zielińska

Język hiszpański
Leszek Jabłoński

Język polski
Monika Drężek
Katarzyna Górecka
Maria Kominek
Natalia Koszewska
 
Matematyka
Robert Domoradzki
Szymon Geromin
Teresa Ozdarska
Mateusz Wawer
Anna Wysokińska

Muzyka
Joanna Krejzler

Plastyka
Arkadiusz Sęk

Religia
 ks. Marek Skowroński
siostra Faustyna
Radosław Rzepko

Technika
Dariusz Ciecierski
Elżbieta Świderska

Wiedza o społeczeństwie
Dariusz Ciecierski

Wychowanie fizyczne
Magdalena Banasiak
Paweł Drożdż
Bartłomiej Falkowski
Aleksandra Pajer

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

Agnieszka Jaworska
 Anastasiia Kamionka
 Klaudia Kowalczyk
 Edyta Nowak
Joanna Sawosz
 Justyna Walczyk
 Dawid Wiśniewski

 
Specjaliści

Nauczyciel wspomagający
Dominik Leśniewski
Edyta Nowak
Alicja Stanisławek

Logopeda
Agnieszka Miłosz

Pedagog
Elżbieta Sroka

Psycholog
Sylwia Kwiatkowska

Terapia pedagogiczna
Ewa Sękalska

Zajęcia rewalidacyjne
Sylwia Kwiatkowska
Alicja Stanisławek
Agata Zarębska

Biblioteka
Kornelia Czudaj- Mirowska
Marzena Petrykowska