/> /> /> />

Nauczyciele

Oddział przedszkolny i klasy I – III

Wychowanie przedszkolne
Marzena Ciechomska
Joanna Przydalska
Anna Puternicka
Regina Surowiec-Galas

Edukacja wczesnoszkolna
Joanna Ignaciuk
Karolina Haręzga
Magdalena Kosson
Beata Mięsak
Karolina Ochman
Barbara Pręgowska
Iwona Rozbicka
Barbara Urbańska
Wioleta Warmińska
Halina Wąsowska
Ewelina Węgrzyn
Agata Zarębska

Klasy IV – VIII

Biologia, przyroda
Krystyna Twardziłowska-Grzybek
Chemia
Patrycja Czarnecka
Doradztwo zawodowe
Klaudia Kowalczyk
Edukacja dla bezpieczeństwa
Krystian Pokwiczał

Fizyka
Małgorzata Nowakowska
Paweł Pakieła
Geografia
dr Katarzyna Grabowska
Anna Słaba
Historia
Wioletta Kokot
Dominika Krzysztofik
Paweł Nowak
Informatyka
Dariusz Ciecierski
Szymon Geromin
Język angielski
Magdalena Ciechomska
Magdalena Gałach
Magdalena Lenart
Teresa Madaj
Katarzyna Piwowarska
Natalia Wójcik
Maria Zielińska
Język hiszpański
Leszek Jabłoński
Język polski
Katarzyna Górecka
Natalia Koszewska
Paweł Trzemkowski
Maciej Witkowski
Natalia Wójcik

Matematyka
Szymon Geromin
Teresa Ozdarska
Kinga Pawluk–Kociołek
Anna Wysokińska
Muzyka
Anna Williams
Plastyka
Arkadiusz Sęk
Religia
Paweł Gontarz
Katarzyna Minke-Nowak
siostra Faustyna
Technika
Dariusz Ciecierski
Elżbieta Świderska
Wiedza o społeczeństwie
Dariusz Ciecierski
Wychowanie fizyczne
Magdalena Banasiak
Paweł Drożdż
Bartłomiej Falkowski
Aleksandra Pajer

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
Agnieszka Jaworska
Anastasiia Kamionka
Klaudia Kowalczyk
Edyta Nowak

Joanna Sawosz
Justyna Walczyk
Dawid Wiśniewski
Agnieszka Wrona

Specjaliści

Nauczyciel wspomagający
Emilia Dąbrowska
Edyta Nowak
Alicja Stanisławek
Logopeda
Agnieszka Miłosz
Pedagog
Elżbieta Sroka
Psycholog
Sylwia Kwiatkowska
Terapia pedagogiczna
Ewa Sękalska
Zajęcia rewalidacyjne
Sylwia Kwiatkowska
Alicja Stanisławek
Agata Zarębska
Biblioteka
Kornelia Czudaj- Mirowska
Marzena Petrykowska