/> /> /> />

Harmonogram roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021 

Wydarzenie Termin
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych     1 września 2020 r. 
Zimowa przerwa świąteczna     23 – 31 grudnia 2020 r. 
Koniec I okresu nauki     15 stycznia 2021 r.  
Ferie zimowe     18 – 31 stycznia 2021 r.
Wiosenna przerwa świąteczna       1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r. 
Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego 25 maja 2021 r. (wtorek)
Egzamin ósmoklasisty z matematyki 26 maja 2021 r. (środa)  
Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego 27 maja 2021 r.   (czwartek)  
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 25 czerwca 2021 r.
Ferie letnie 26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.

Spotkania z rodzicami

Spotkania z RodzicamiTermin
Zebranie organizacyjne16 – 17 września 2020 
Dzień Otwarty21 października 2020 
Zebranie śródokresowe18 – 19 listopada 2020  
Dzień Otwarty 16 grudnia 2020 
Zebranie z Rodzicami śródroczne10 – 11 lutego 2021  
Dzień Otwarty17 marca 2021 
Zebranie śródokresowe21 – 22 kwietnia 2021  
Dzień Otwarty19 maja 2021

Dodatkowe dni wolne od zajęć

14 października 2020 (środa)
24 maja 2021 (poniedziałek)
28 maja 2021 (piątek)
4 czerwca 2021 (piątek).