/> /> /> />

Harmonogram roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych1 września 2021 r.
Dzień Komisji Edukacji Narodowej14 października 2021
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2021 r.
Koniec I okresu28 stycznia 2022 r.
Ferie zimowe31 stycznia – 13 lutego 2022 r.
Wiosenna przerwa świąteczna14 kwietnia – 19 kwietnia 2022r.
Egzamin ósmoklasistyjęzyk polski – 24 maja 2022
matematyka – 25 maja 2022
język obcy nowożytny – 26 maja 2022
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych24 czerwca 2022 r.
Ferie letnie25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
12 listopada 2021
2 maja 2022
23 maja 2022
27 maja 2022
17 czerwca 2022
Spotkania z Rodzicami:
Zebranie organizacyjne15-16 września 2021
Dzień Otwarty20 października 2021
Zebranie śródokresowe17-18 listopada 2021
Dzień Otwarty15 grudnia 2021
Zebranie z Rodzicami śródroczne23-24 lutego 2022
Dzień Otwarty23 marca 2022
Zebranie śródokresowe27-28 kwietnia 2022
Dzień Otwarty18 maja 2022