/> /> /> />

Samorząd Uczniowski

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021

pani Anna Misiak
pani Magdalena Gałach
pani Wioletta Kokot

Przewodnicząca – Olga Krupicz (kl. 6c)
Zastępca – Dominika Lesiak (kl. 8b)
Zastępca – Jan Zimnowłodzki (kl. 7b)

Rzecznik Praw Ucznia – pan Paweł Pakieła.