/> /> /> />

Przetargi i zamówienia publiczne

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 132
im. Sándora Petőfiego
w Warszawie

ul. Grabowska 1
01-236 Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA REMONCIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO

ARCHIWALNE

WYNIKI KONKURSU NA NAJEM STOŁÓWKI I KUCHNI SZKOLNEJ WRAZ Z POMIESZCZENIAMI GOSPODARCZYMI ORAZ WYPOSAŻENIEM SPRZĘTU I URZĄDZEŃ

W wyniku podsumowania głosów rekomendowanym ajentem w przyszłym roku szkolnym jest firma „Linia – Promocja zdrowego trybu życia”

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I MONTAŻ REGAŁÓW PRZESUWNYCH
DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

KONKURS OFERT NA NAJEM STOŁÓWKI I KUCHNI SZKOLNEJ
WRAZ Z POMIESZCZENIAMI GOSPODARCZYMI ORAZ WYPOSAŻENIEM SPRZĘTU I URZĄDZEŃ

W dniu 23.06.2022 roku zostaje otwarty konkurs ofert na wynajem pomieszczeń kuchni i stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 132 w Warszawie, zlokalizowanej przy ulicy Grabowskiej 1.

Pisemne wnioski ofertowe należy składać do dnia 22.06.2022r do godziny 15.00
w sekretariacie szkoły. Otwarcie ofert nastąpi 23.06.2022 o godzinie 9.00
w sali nr 10.

Załączniki:

Konkurs na najem lokalu użytkowego i organizację punktu zbiorowego żywienia

Realizacja inwestycji – zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku szkoły