/> /> /> />

Przetargi i zamówienia publiczne

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 132
im. Sándora Petőfiego
w Warszawie

ul. Grabowska 1
01-236 Warszawa

KONKURS NA NAJEM LOKALU UZYTKOWEGO I ORGANIZACJĘ PUNKTU
ZBIOROWEGO ZYWIENIA

ARCHIWALNE

  • Realizacja inwestycji – zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku szkoły