/> /> /> />

Rekrutacja do klas pierwszych

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi plikami informującymi o kryteriach rektutacji do klas pierwszych, a także o zasadach i harmonogramie
na rok 2024-2025

Szczegółowe informacje znajdują się na:

edukacja.um.warszawa.pl/zasady-przyjec

__

__

Dni otwarte” w wolskich podstawówkach.
Przyjdź, zobacz i zapisz swoje dziecko do wybranej, publicznej szkoły podstawowej na Woli!

Szanowni Państwo, 

zbliża się rekrutacja na rok szkolny 2024/2025. Przed Wami trudna decyzja, gdzie zapisać dziecko do szkoły. Wychodząc naprzeciw tym dylematom w dniach 5.02.2024 – 9. 02.2024r. zapraszamy do wolskich szkół podstawowych na tzw. dni otwarte. Ważne jest dla nas, abyście Państwo przed dokonaniem wyboru mogli zrobić to świadomie i mili jak najpełniejszą wiedzę o tych elementach, które są istotne dla Rodziców i dzieci planujących wybór szkoły tak naprawdę na kilka lat. Dlatego w czasie „dni otwartych” będzie można poznać szkołę, porozmawiać z dyrektorem, nauczycielami oraz specjalistami np. z pedagogiem specjalnym, psychologiem, logopedą – słowem poczuć klimat placówki. Na spotkanie zapraszamy z dzieckiem – obejrzy sale dydaktyczne, pracownie przedmiotowe, stołówkę, salę gimnastyczną, boisko szkolne, szatnię. 

Szkoły planują dwa rodzaje spotkań: indywidualne (do uzgodnienia z placówką) oraz otwarte, według harmonogramu w załączeniu. 

Przez pięć dni wolskie, publiczne szkoły podstawowe, czekają na Was! Serdecznie zapraszamy i liczymy na Państwa obecność!