/> /> /> />

Rekrutacja do klas pierwszych

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi plikami informującymi o kryteriach rekrutacji do klas pierwszych, a także o zasadach i harmonogramie na rok 2022-2023.

Szczegółowe informacje znajdują się na:

edukacja.um.warszawa.pl/zasady-przyjec