/> /> /> />
zebranie

Zebrania i dyżury nauczycieli

a) terminy zebrań z rodzicami

Zebranie organizacyjne 14-15 września 2022

Zebranie śródokresowe 16-17 listopada 2022

Zebranie śródroczne 8–9 lutego 2023

KLASADZIEŃ ZEBRANIA GODZINASALA
1aŚRODA – 08.02.2023r.17.3052
1bŚRODA – 08.02.2023r17.3059
2aCZWARTEK – 09.02.2023 r.17.3058
2bCZWARTEK – 09.02.2023 r.17.3052
2cCZWARTEK – 09.02.2023 r.17.3059
3aCZWARTEK –09.02.2023 r.17.3053
3bŚRODA – 08.02.2023r17.3058
3cŚRODA – 08.02.2023r17.3053
4aŚRODA – 08.02.2023r17.3040
4bCZWARTEK –09.02.2023 r.17.3041
4cCZWARTEK – 09.02.2023 r.17.3040
5aŚRODA – 08.02.2023r17.3042
5bCZWARTEK – 09.02.2023 r.17.3042
5cCZWARTEK – 09.02.2023 r.17.3047
6aŚRODA – 08.02.2023r17.3047
6bTermin ustali wychowawca10
6cTermin ustali wychowawca22
7aTermin ustali wychowawca10
7bŚRODA – 08.02.2023r17.3041
8aŚRODA – 08.02.2023r17.3022
8bŚRODA – 08.02.2023r17.3024
8cŚRODA – 08.02.2023r17.3048
8dŚRODA – 08.02.2023r17.3073
8eŚRODA – 08.02.2023r17.3010

Zebranie śródokresowe 26-27 kwietnia 2023

b) harmonogram konsultacji z nauczycielami