/> /> /> />
Szkoła kiedyś

Historia szkoły

60 LAT
Szkoły Podstawowej nr 132 im. Sándora Petőfiego w Warszawie

W najstarszej kronice szkolnej odnajdujemy sporządzony akt erekcyjny dotyczący budowy „15-to izbowej eksperymentalnej szkoły podstawowej
przy ul. Grabowskiej w Warszawie na Woli”

Oficjalnie budowa „tysiąclatki” przy ul. Grabowskiej rozpoczęła się
20 maja 1961 roku

Uroczyste otwarcie Szkoły we wrześniu 1962 roku

Uroczystość 10-lecia Szkoły

Uroczystość z okazji 50-lecia Szkoły

28 października 2022 roku obchodziliśmy 60-lecie powstania Szkoły