/> /> /> />

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Plan naboru do szkół ponadpodstawowych: 

https://edukacja.um.warszawa.pl/plan-naboru-i-informator-o-szkolach

Warunki i kryteria rekrutacji do szkół ponadpodstawowych: 

https://edukacja.um.warszawa.pl/warunki-i-kryteria-rekrutacji

Harmonogram rekrutacji: 

https://edukacja.um.warszawa.pl/harmonogram-rekrutacji2