/> /> /> />

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Dni otwarte w szkołach

https://edukacja.um.warszawa.pl/-/-dni-otwarte-w-szkolach-ponadpodstawowych-2023

NOWY informator 2023/2024

https://edukacja.um.warszawa.pl/documents/66399/72702136/Informator_23_24_internet.pdf/918c9c75-3864-395b-4686-674eba2cd3b0?t=1678192174493

Plan naboru 2023/2024 do warszawskich szkół ponadpodstawowych:

https://edukacja.um.warszawa.pl/plan-naboru-i-informator-o-szkolach

Warunki i kryteria rekrutacji do szkół ponadpodstawowych: 

https://edukacja.um.warszawa.pl/warunki-i-kryteria-rekrutacji

Minimalna liczba punktów 

https://edukacja.um.warszawa.pl/-/rekrutacja-do-szkol-ponadpodstawowych-listy-zakwalifikowanych-i-minimalna-liczba-punktow

Harmonogram rekrutacji 2023/2024:

https://edukacja.um.warszawa.pl/harmonogram-rekrutacji2

Aktualizacje dotyczące rekrutacji na stronie: 

https://edukacja.um.warszawa.pl/aktualnosci-rekrutacja

Kierunki studiów wg przedmiotów na maturze – wyszukiwarka 
https://kierunki-studiow.dlamaturzysty.info/

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły – 2023 r. 

https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/konkursy-i-olimpiady/inne-konkursy-turnieje/17133,Wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-organizowanych-przez-kuratora-os.html?search=92788426

Artykuł Alternatywa dla rankingów szkół. Wskazówki dla uczniów i uczennic klas ósmych 
https://oko.press/alternatywa-dla-rankingow-szkol-wskazowki-dla-uczniow-i-uczennic-klas-osmych?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2sjjHgtNsy2QCneFJdFBJIhd6lzzRRSCS3kgK6dziyuIxwuCXyfyn6RJY#Echobox=1676621522