/> /> /> />

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Szanowni Państwo,
przed nami rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022. Dla wszystkich zainteresowanych wyborem szkoły kształcącej w zawodzie, przygotowaliśmy Mapę Wolskich Szkół Zawodowych, czyli kompleksowy zbiór informacji dotyczących wolskich szkół zawodowych. Mapa umożliwia w interaktywny sposób (po najechaniu kursorem na adres www. szkoły) zapoznanie się
z ofertą szkoły, zawodami, w których kształci, wymaganiami rekrutacyjnymi, perspektywami kształcenia zawodowego. Prezentację konkretnej placówki kończy projekcja krótkiego filmu „Profesjonaliści”.
Zapraszamy do skorzystania z Mapy Wolskich Szkół Zawodowych, pamiętając, że kształcenie zawodowe to możliwość zdobycia wiedzy, umiejętności zawodowych i kluczowych kompetencji społecznych w rzeczywistych warunkach pracy u kluczowych w branży pracodawców.

https://wola.waw.pl/dla-mieszkancow/edukacja/rekrutacja-do-szkol-zawodowych-2021-22/