/> /> /> />

Projekt rozwoju doradztwa zawodowego „Sięgnij po więcej”

Projekt rozwoju doradztwa zawodowego „Sięgnij po więcej” skierowany jest do uczniów klas VII – VIII. 

Uczniowie oraz rodzice moga skorzystać z konsultacji indywidualnych z doradcą zawodowym. Szkolnym koordynatorem projektu jest- p. Klaudia Kowalczyk. 

Udział w projekcie pozwoli nam, doskonale przygotować młodzież do świadomego wyboru swojej ścieżki zawodowej 

https://edukacja.warszawa.pl/europa/projekty-efs/21921-siegnij-po-wiecej-rozwoj-doradztwa-zawodowego-w-szkolach-podstawowych-mst