/> /> /> />
RR baner

O nas

Rada Rodziców działa na podstawie Art.83 i Art. 84 ustawy Prawo oświatowe
oraz Statutu Szkoły Podstawowej nr 132 w Warszawie.

Rada Rodziców jest demokratycznie wybraną grupą przedstawicieli rodziców wszystkich uczniów naszej szkoły. Reprezentują oni ogół rodziców w kontaktach:

 • z innymi organami szkoły, między innymi: Radą Pedagogiczną, Dyrektorem, Samorządem Uczniowskim,
 • z instytucjami pozaszkolnymi, między innymi: z samorządem lokalnym lub innymi instytucjami w celu wypełnienia zadań, w tym pozyskiwania funduszy,
 • z Radami Rodziców z innych szkół, między innymi: w celu wymiany doświadczeń.

Każdy rodzic/opiekun ucznia oraz nauczyciel SP 132 w Warszawie w sytuacjach uznanych za niezbędne może skontaktować się z RR poprzez kontakt z:

 • przedstawicielem RR w danej klasie
 • przedstawicielami trójki klasowej, którzy przekażą informację do RR
 • pozostawić pismo w teczce RR, która znajduję się w sekretariacie szkoły
 • wychowawcą klasy
 • email: rrsp132@gmail.com

Regulamin kontaktu metodą elektroniczną (email):

 • konto będzie sprawdzane raz w tygodniu
 • przesłane sprawy będą przekazywane RR i omawiane na najbliższym spotkaniu RR
 • odpowiedzi na przesłane sprawy będą przekazywane po rozpatrzeniu ich przez RR
 • w przypadku wniosków „pilnych”, Prezydium RR może rozpatrzyć szybciej niż na kolejnym zebraniu RR
 • RR zastrzega sobie możliwość nierozpatrzenia wniosku sprawy anonimowej
 • nadawca e-maila powinien być imienny lub co najmniej wskazać klasę, której sprawa dotyczy