/> /> /> />
Ważne

Dostępność

Deklaracja dostępności WSTĘP:Szkoła Podstawowa nr 132 im. Sándora Petőfiego w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowejhttps://sp132.waw.pl/ Data publikacji strony internetowej: 2019-08-30Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-01 […]

Ważne

Wiosna zawitała w naszej szkole

Z okazji pierwszego Dnia Wiosny 21 marca Samorząd Uczniowski zorganizował akcję pt. „Wiosenne Drzewko. Kolaż klasowy”. Klasy 4-8 przygotowały kolaż ze zdjęciami przyrody wykonanymi podczas pierwszych wiosennych spacerów.

Ważne

Konkurs „Moja Karta Miejska”

Narysuj swoją Kartę Ucznia. Zapraszamy uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie „Moja Karta Miejska”. Zwycięskie prace zostaną umieszczone na dwóch wzorach Karty Ucznia- dla uczniów klas 1-4 oraz 5-8.

Ważne

Informacje

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej