/> /> /> />
obiad

O stołówce

Uprzejmie informujemy, że obiady gotuje doświadczony personel,
na miejscu, w szkolnej kuchni, według receptur po zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Ajent : USŁUGI GASTRONOMICZNE ANNA GLINKA ul. Niska 27/15,

01-046 Warszawa, NIP 527-112-77-55
Nr konta: 64 1020 1185 0000 4102 0181 7337
Tytuł przelewu: Imię i nazwisko dziecka, klasa

Ceny:
obiad (zupa + drugie danie) – 10,00 zł
pełne wyżywienie dla „0” (śniadanie, obiad, podwieczorek) – 15,00 zł
Opłat za wyżywienie należy dokować przelewem do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc
w którym będą spożywane posiłki lub osobiście u ajenta w wyznaczonych dniach i godzinach
(informacja jest wywieszana na bieżąco w boksach szatni).

Przy dokonywaniu płatności przelewem liczba odwołanych obiadów lub pełnego
wyżywienia powinna być uzgodniona z ajentem.

W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI DZIECKA W DANYM DNIU, NALEŻY ODWOŁAĆ OBIAD DO GODZ. 8:00

  • SMSem na nr tel. 506-596-554
  • ewentualnie telefonicznie na nr 22 836 85 16.

Brak zgłoszenia nieobecności dziecka nie będą odliczane. Prosimy o terminowe
odwołanie chęci skorzystania ze stołówki szkolnej

Rezygnacje z obiadów należy zgłaszać do 30. dnia poprzedzającego miesiąca