/> /> /> />
Otwarte usta

Logopeda

Logopeda – mgr  Agnieszka  Miłosz 

Dla kogo są zajęcia logopedyczne?

Zajęcia logopedyczne przeznaczone są dla dzieci z zaburzeniami mowy,                   u których problemy artykulacyjne utrudniają porozumiewanie się z otoczeniem oraz naukę szkolną.

  • Na początku roku szkolnego logopeda przeprowadza badania przesiewowe wśród wszystkich dzieci klas pierwszych oraz grup przedszkolnych. W ich wyniku zyskuje informacje, jak wielu uczniów potrzebuje specjalistycznej pomocy.
  • Przez cały czas trwania terapii logopeda pozostaje w stałym kontakcie  z rodzicami/opiekunami dziecka, przekazuje wskazówki do dalszej pracy, informuje o aktualnych postępach. W razie potrzeby kieruje do specjalistów takich jak ortodonta, foniatra, laryngolog w celu przeprowadzenia badań umożliwiających skuteczniejsze zaplanowanie terapii.

W ramach terapii logopedycznej dzieci wykonują liczne ćwiczenia, mające na celu eliminowanie zaburzeń mowy.  Są to m.in. ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, głosowe, rozwijające pamięć, analizę i syntezę wzrokowo-słuchową. Ważnym ćwiczeniem jest usprawnianie motoryki narządów artykulacyjnych, czyli języka, warg, podniebienia miękkiego, policzków. Terapia  obejmuje korygowanie wadliwych głosek i wywoływanie głosek prawidłowych, a następnie ich utrwalanie w sylabach, wyrazach, zdaniach oraz mowie spontanicznej. Zajęcia logopedyczne mają na celu także wzbogacanie słownika dzieci, umiejętności budowania swobodnej wypowiedzi pełnymi zdaniami, w poprawnej formie gramatycznej, ćwiczenie dykcji i płynnej wymowy.

Niepodjęta w porę terapia logopedyczna utrwala wadę wymowy, a w szkole powoduje trudności w czytaniu i w pisaniu oraz może być przyczyną zaburzeń emocjonalnych u dziecka. Wady wymowy, które nie zostaną zredukowane do lat 6, często w momencie rozpoczęcia nauki, stają się przyczyną frustracji i zniechęcenia do obowiązku szkolnego. Rodzi to w dziecku nieśmiałość, lęk, zamykanie się w sobie z powodu braku sukcesów w nauce. W okresie do lat 6 dziecko powinno mieć opanowaną prawidłowo realizację wszystkich głosek języka polskiego.

Jaka jest rola rodziców dzieci biorących udział w terapii logopedycznej?                                                                       

Rodzice powinni:                                            

  • Wspierać dziecko w terapii;                                                           
  • Dawać prawidłowe wzorce wymowy, czyli do dziecka zawsze mówić poprawnie, wyraźnie, bez używania tzw. języka dziecięcego;
  • Jeżeli zauważymy u dziecka wadę zgryzu, należy zapewnić mu opiekę ortodontyczną, gdyż może ona być przyczyną nieprawidłowej wymowy;
  • Słuchać wypowiedzi swoich pociech, zadawać pytania, dużo rozmawiać, opowiadać, czytać;
  • Nie zawstydzać dziecka wadliwą wymową, nie wymagać by kilkakrotnie powtarzało swoją wypowiedź, bo może to spowodować zahamowanie dalszego rozwoju mowy. Możemy powtórzyć po dziecku, dając prawidłowy wzorzec wypowiedzi, ale bez zbędnego komentarza;
  • Dopilnować aby dziecko systematycznie uczęszczało na zajęcia, prowadziło zeszyt wg wskazówek logopedy;
  • Czuwać aby dziecko codziennie przez około 10-15 min. wykonywało zadane ćwiczenia w domu.

Pełny sukces w terapii logopedycznej możliwy jest do uzyskania, gdy opiera się ona na współpracy: logopeda stawiający diagnozę i realizujący odpowiednie ćwiczenia; dziecko/uczeń uczestniczący z zaangażowaniem i chęcią w zajęciach logopedycznych; rodzice wykonujący systematycznie zalecone przez logopedę ćwiczenia w domu. Należy podkreślić, że  i logopeda i rodzice mają wspólny cel – jest nim uzyskanie poprawy wymowy dziecka. Jeśli więc wspólny cel, to i wspólne działanie.