/> /> /> />
Ważne

Klasy dwujęzyczne

Informacje o zasadach i harmonogramie rekrutacji do klasy VII dwujęzycznej w roku 2024/2025

Ważne

Do klasy dwujęzycznej

Harmonogram kandydata do klasy-VII-dwujezycznej
Zasady naboru 2021_2022
Plan naboru do klas dwujęzycznych 2021-2022
Wykaz osób z urzędu do kontaktu rekrutacja do klas dwujęzycznych