/> /> /> />
Ważne

Przetargi i zamówienia publiczne

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 132im. Sándora Petőfiegow Warszawie ul. Grabowska 101-236 Warszawa Realizacja inwestycji – zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku szkoły

Ważne

Dostępność

Deklaracja dostępności WSTĘP:Szkoła Podstawowa nr 132 im. Sándora Petőfiego w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowejhttps://sp132.waw.pl/ Data publikacji strony internetowej: 2019-08-30Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-01 […]

Ważne

Plan działań w ramach projektu EKO z Twoją Wolą

Celem projektu jest m.in. zmotywowanie wychowanków i uczniów do poznawania najważniejszych wartości lokalnej przyrody, zachęcenie do działań na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego, zdobywanie wiedzy o przyrodzie, nauka racjonalnego gospodarowania jej zasobami oraz dbanie o zdrowie.

Ważne

Dzień Szalonych Fryzur

Uczniowie przyszli do szkoły ze wspaniałymi i jakże pomysłowymi fryzurami. Niejeden stylista fryzur mógłby czerpać z tych pomysłów.