/> /> /> />
Ważne

Kercelak

kliknij, aby zobaczyć więcej

Ważne

Dostępność

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w SP 132 na lata 2021-2022

Ważne

Plan działań w ramach projektu EKO z Twoją Wolą

Celem projektu jest m.in. zmotywowanie wychowanków i uczniów do poznawania najważniejszych wartości lokalnej przyrody, zachęcenie do działań na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego, zdobywanie wiedzy o przyrodzie, nauka racjonalnego gospodarowania jej zasobami oraz dbanie o zdrowie.