/> /> /> />

Administracja

Dorota Zielińska – kierownik gospodarczy

Żaneta Biss – sekretarz szkoły (sprawy pracownicze)

Sylwia Tuka – sekretarz szkoły (sprawy uczniowskie)

Monika Łyżwa – sekretarka