/> /> /> />

Logo

Aktualne logo szkoły
Logo szkoły używane do 2020 r
Dzięcięce Logo Szkoły zaprojektowane przez ucznia naszej szkoły Marcela Przydalskiego