/> /> /> />

Informacje ogólne

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów. 

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymają wsparcie finansowe na
zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu oraz rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. 

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i
pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

Szkoła Podstawowa nr 132 otrzymała wsparcie finansowe w wysokości
200 700 zł. Za tę kwotę zakupiono m.in.:

  • drukarkę 3D wraz z akcesoriami,
  • Gogle Wirtualnej Rzeczywistości (VR) wraz z akcesoriami i oprogramowaniem,
  • kamerę GOPRO,
  • oświetlenie do realizacji nagrań,
  • robot edukacyjny wraz z akcesoriami,
  • mikrofon nagłowny z akcesoriami,
  • maszynę do szycia z akcesoriami
  • kuchenki elektryczne z piekarnikiem elektrycznym
  • szlifierki stołowe z akcesoriami
  • stoły warsztatowe

Film promocyjny Laboratoria Przyszłości