/> /> /> />

Dla cudzoziemców

Opublikowany

1 września w warszawskich szkołach rozpoczęły się lekcje. Miasto pamięta także o dzieciach i młodzieży z Ukrainy, które chcą kontynuować zajęcia online w ukraińskim systemie edukacji. Specjalnie dla nich przygotowaliśmy punkty nauki zdalnej, w których można spokojne się uczyć w obecności opiekuna. Punkty są wyposażone w komputery, drukarki i niezbędny sprzęt. Znajdują się w różnych dzielnicach Warszawy, tak by każdy miał do nich łatwy dostęp.

Największy mieści się w Centrum Edukacji i Rozwoju przy ul. Towarowej 25A
(https://edukacja.um.warszawa.pl/centrum-edukacji-i-rozwoju). Oferujemy w nim również pomoc psychologiczną, możliwość nauki języka polskiego oraz różnorodne zajęcia rozwijające zainteresowania i pasje.

Organizację punktów prowadzonych przez Miasto finansuje UNICEF Polska. Celem działań Warszawy jest zapewnienie wszystkim ukraińskim uczniom możliwości nauki; niezależnie od tego czy dołączą do polskiego systemu oświaty, czy pozostaną w systemie ukraińskim. W działaniach tych wspierają Miasto organizacje pozarządowe, instytucje i firmy prywatne.

Mapa: https://mapum2.um.warszawa.pl/portal/apps/webappviewer/index.html?id=d83011810f574191835 b524bd9cbb23a

1 вересня у варшавських школах розпочалися уроки. Місто пам’ятає також про дітей та молодь з України, які хочуть продовжити онлайн-заняття в українській системі освіти. Спеціально для них ми підготували пункти дистанційного навчання, де можна спокійно навчатися в присутності опікуна. Пункти оснащені комп’ютерами, принтерами та необхідним обладнанням. Вони розташовані в різних районах Варшави, щоб кожен мав до них легкий доступ. Найбільший знаходиться в Центрі освіти та розвитку на вул.
Товарова 25A. У ціому центрі ми також пропонуємо психологічну допомогу,
можливість вивчати польську мову та різноманітні заняття, які розвивають
зацікавлення та захоплення.

Організацію пунктів, якими керує місто, фінансує UNICEF Польща. Метою діяльності Варшави є надання всім українським учням можливостей навчання; незалежно від того, приєднаються вони до польської системи освіти чи залишаться в українській. Ці заходи підтримують міські неурядові організації, установи та приватні компанії.

__________________________

Oświadczenie o kontynuacji kształcenia w ukraińskim systemie oświaty

Dzieci i uczniowie, obywatele Ukrainy, uczący się w przedszkolu lub szkole funkcjonującej w ukraińskim systemie oświaty w trybie zdalnym nie podlegają obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnego, obowiązkowi szkolnemu albo obowiązkowi nauki (w Polsce nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18. roku życia).

Rodzic lub osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem lub uczniem składa do gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu dziecka lub ucznia oświadczenie o kontynuacji kształcenia w ukraińskim systemie oświaty.

Oświadczenie można złożyć w odpowiednim ze względu na miejsce pobytu dziecka/ucznia Urzędzie Dzielnicy m.st. Warszawy, elektronicznie lub wysłać na adres korespondencyjny odpowiedniego Urzędu Dzielnicy.

Rodzic lub osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem lub uczniem, którego miejscem pobytu jest Dzielnica Wola m. st. Warszawy może złożyć oświadczenie:

  • W Urzędzie Miasta Dzielnicy Wola Al. Solidarności 90, parter – wejście A
  • Wysyłając skan na adres mailowy: wow@um.warszawa.pl

Wysyłając oryginał na adres: Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Wydział Oświaty i Wychowania Al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa

__________________________

__________________________

Інформація для батьків дітей, які приїжджають з України

Informacja dla rodziców dzieci przybywających
z Ukrainy

Librus, Teams- filmy instruktażowe

https://www.wcies.edu.pl/item/2099-wsparcie-dla-rodzicow-uczniow-cudzoziemskich-z-doswiadczeniem-migracji