/> /> /> />
Ważne

Opłaty za wyżywienie

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
DYŻUR WAKACYJNY
OPŁATA ZA WYŻYWIENIE
(w okresie od 19.07.2021 r. do 31.08.2021r.)

Ważne

O stołówce

Uprzejmie informujemy, że obiady gotuje doświadczony personel,
na miejscu, w szkolnej kuchni