/> /> /> />

Egzamin

Harmonogram egzaminu Ósmoklasisty 

1. W terminie głównym: 

Język polski – 25 maja 2021 (wtorek), godz. 9:00 

Matematyka – 26 maja 2021 (środa), godz. 9:00 

Język obcy nowożytny – 27 maja 2021 (czwartek), godz. 9:00 

2. W terminie dodatkowym: 

Język polski – 16 czerwca 2021 (środa), godz. 9:00 

Matematyka – 17 czerwca 2021 (czwartek), godz. 9:00 

Język obcy nowożytny – 18 czerwca 2021 (piątek), godz. 9:00 

Uczniowie przychodzą do szkoły najpóźniej o 8.30 

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu 
długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do
zapisywania rozwiązań (odpowiedzi) 

Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki –jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem. 

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty – 2 lipca 2021 

Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji – do 8 lipca 2021 

Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji – 9 lipca 2021