/> /> /> />

Egzamin

Harmonogram egzaminu Ósmoklasisty

1. W terminie głównym: 

Język polski – 24 maja 2022 (wtorek), godz. 9:00 

Matematyka – 25 maja 2022 (środa), godz. 9:00 

Język obcy nowożytny – 26 maja 2022 (czwartek), godz. 9:00 

Uczniowie przychodzą do szkoły najpóźniej o 8.30 

2. W terminie dodatkowym: 

Język polski – 13 czerwca 2022 (poniedziałek), godz. 9:00 

Matematyka – 14 czerwca 2022 (wtorek), godz. 9:00 

Język obcy nowożytny – 15 czerwca 2022 (środa), godz. 9:00 

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi) 

Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki –jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem. 

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty:

1 lipca 2022

Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji:

8 lipca 2022