/> /> /> />

Egzamin

Harmonogram egzaminu Ósmoklasisty

1. W terminie głównym: 

Język polski – 14 maja 2024 (wtorek), godz. 9:00 

Matematyka – 15 maja 2024 (środa), godz. 9:00 

Język obcy nowożytny – 16 maja 2024 (czwartek), godz. 9:00 

Uczniowie przychodzą do szkoły najpóźniej o 8.30 

2. W terminie dodatkowym: 

Język polski – 10 czerwca 2024 (poniedziałek), godz. 9:00 

Matematyka – 11 czerwca 2024 (wtorek), godz. 9:00 

Język obcy nowożytny – 12 czerwca 2024 (środa), godz. 9:00 

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu
długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi) 

Dodatkowo, na egzaminie z matematyki, każdy zdający powinien mieć linijkę.
Rysunki –jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonuje długopisem. 

Nie można używać ołówka, korektora.

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty:

3 lipca 2024

Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji:

3 lipca 2024

Czas trwania egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów