/> /> /> />

Finanse

Każdy pomysł jest ważny i każda złotówka jest ważna! Rada Rodziców jest potrzebna i pozytywnie wpływa na rozwój i edukację uczniów naszej szkoły.

Żeby wszystkie te inicjatywy miały możliwość realizacji potrzeba środków. Jako Rada Rodziców poszukujemy różnych źródeł finansowania, aby móc zrealizować potrzeby naszych uczniów. Dlatego prosimy o dokonywanie wpłat składek na konto Rady Rodziców.

Wpłat na Radę Rodziców można dokonać bezpośrednio na konto:

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 132

01-236 Warszawa, ul. Grabowska 1

47 1020 1185 0000 4302 0011 3449

Darowizna na rzecz szkoły za dziecko …………………………………….. kl. ……………….

Innym źródłem pozyskiwania funduszy na realizację naszych zadań jest platforma Fanimani.pl. Dzięki zainstalowaniu przypominajki, część kwoty jaką płacimy podczas zakupów online trafi na konto Rady Rodziców naszej szkoły.