/> /> /> />

Konkurs „Moja Karta Miejska”

Narysuj swoją Kartę Ucznia. Zapraszamy uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie „Moja Karta Miejska”. Zwycięskie prace zostaną umieszczone na dwóch wzorach Karty Ucznia- dla uczniów klas 1-4 oraz 5-8. –Ogłaszam konkurs plastyczny dla uczniów warszawskich szkół podstawowych „Moja Karta Miejska”. Zadaniem jest przygotowanie pracy plastycznej o Warszawie – może to być przedstawienie jej takiej, jaka jest dziś, jaka jest marzeniem, jaka może być miastem przyszłości– mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy. Co zrobić, aby wziąć udział w konkursie? Najważniejsza jest praca plastyczna. Może to być rysunek lub malunek wykonany w jednej z technik – kredki, pastele, farby, pisaki lub grafika (także komputerowa). Praca powinna mieć format A4 w orientacji poziomej. Trzeba także wypełnić formularz zgłoszeniowy (do pobrania na stronach um.warszawa.pl lub ztm.waw.pl.), który muszą podpisać rodzice lub opiekunowie prawni. Jak i gdzie dostarczyć pracę? Prace powinny trafić do Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. Można je wysłać drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście.W przypadku wysyłki pocztą elektroniczną trzeba zeskanować pracę oraz podpisaną kartę zgłoszenia. Komplet materiałów – podpisanych imieniem i nazwiskiem autora i klasą, w której się uczy (np. Jan Kowalski klasa III) – należy przesłać na adres e-mailowy:konkurs-karta@ztm.waw.pl. Jeżeli zdecydujecie się wysłać pracę tradycyjną pocztą lub dostarczyć ją osobiście, kopertę należy zaadresować: Zarząd Transportu Miejskiego ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa z dopiskiem: Konkurs „Moja Karta Miejska”. Praca powinna być podpisana imieniem, nazwiskiem i klasą, do której uczęszcza autor (np. Jan Kowalski klasa III). Warto pamiętać, że pod uwagę będzie brana data i godzina wpłynięcia pracy – musi ona trafić do nas najpóźniej9 kwietnia do godz. 12.00.Jak będzie przebiegał konkurs i co można wygrać? Komisja Konkursowa, składająca się z przedstawicieli Urzędu m.st. Warszawa oraz środowiska artystycznego, wybierze sześć prac finałowych. Jury oceni pomysłowość i oryginalność, zgodność z tematyką konkursu, estetykę oraz możliwość wykorzystania pracy jako wzoru karty ucznia. Potem finałową szóstkę ocenią internauci. W internetowym głosowaniu największą liczbą głosów wybiorą dwa wzory, które znajdą się na nowych warszawskich Kartach Ucznia – jeden dla klas 1-4 i jeden dla klas 5-8. Nagrodą dla zwycięzców konkursu w obu kategoriach będą rowery (po jednym dla laureata) Konkurs „Moja Karta Miejska” będzie realizowany zgodnie z harmonogramem:  

– 12.03.2021 r. – otwarcie i ogłoszenie konkursu

– 09.04.2021 r. do godz.12.00 – termin nadsyłania prac konkursowych

– 12.04.2021 r. – obrady komisji konkursowej i ogłoszenie prac finałowych (po trzy z każdej kategorii)

– 13.04.2021 r. – 26.04.2021 r. – głosowanie internetowe pod adresem  www.um.warszawa.pl/mojakartamiejska

– 27.04.2021 r. – ogłoszenie laureatów konkursu. 

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są w regulaminie konkursu dostępnym na stronach um.warszawa.pl lub ztm.waw.pl.Czym jest Karta Ucznia? Karta Ucznia uprawnia uczniów warszawskich szkół podstawowych oraz uczniów mieszkających w Warszawie i dojeżdżających do szkół poza jej granicami do bezpłatnych przejazdów Warszawskim Transportem Publicznym. Karta jest wyrabiana – za pośrednictwem szkół – przez Zarząd Transportu Miejskiego i wydawana jest na maksymalnie cztery lata.  Szczegółowe informacje o Karcie Ucznia są dostępne na stronie wtp.waw.pl.