/> /> /> />

Terminy egzaminów poprawkowych

Terminy egzaminów poprawkowych: 

– 26 sierpnia, godz. 9.00 – egzamin poprawkowy z matematyki

– 27 sierpnia,  godz. 9.00 – egzamin poprawkowy z języka angielskiego

W szkolnym sekretariacie znajdują się zagadnienia do egzaminu.