/> /> /> />

Projekt „Myślę, nie marnuję. Szkoła nie marnuje”

14 czerwca 2024 r. zakończyliśmy realizację projektu M. St. Warszawy 
MYŚLĘ, NIE MARNUJĘ. SZKOŁA NIE MARNUJE apelem ewaluacyjnym
dla klas I- IV.


Jesteśmy pełni podziwu dla moich uczniów kl. VIIb, że wywiązali się ze wszystkich zaplanowanych aktywności, których celem było uświadomienie całej społeczności szkolnej skali marnowania żywności oraz minimalizacja tego negatywnego zjawiska. Uczniowie  wykonali plakaty promujące akcję, przeprowadzili w klasach 1-3 lekcje o niemarnowaniu żywności, wyprodukowali film edukacyjny, przeprowadzili ankietę wśród wybranych klas o preferencjach żywieniowych dzieci. Koordynatorka projektu- Pani Patrycja Czarnecka głosiła również konkurs na ulotkę/broszurę promującą tą tematykę. 
By ocenić skalę marnowania żywności w naszej placówce przeprowadzono obserwację stołówki oraz zajrzano do koszy na śmieci. Niestety okazało się, że najwięcej niewykorzystanego jedzenia pochodzi z bezpłatnych programów żywieniowych. Dlatego my dorośli musimy stale przypominać naszym podopiecznym o szacunku do żywności. Marnowanie jej niesie ze sobą również straty ekonomiczne, negatywny wpływ na przemiany społeczne (ubóstwo) i przede wszystkich  wpływ na zmiany klimatyczne i środowisko naturalne.

Czy udało nam się dzięki naszym zróżnicowanym działaniom osiągnąć cel? TAK! 

Po przeprowadzeniu projektu ponownie wykonano obserwację stołówki i koszy. Okazało się, że w koszach znaleziono o wiele mniej jedzenia. Z kolei na stołówce wzrósł odsetek zjadanych w całości obiadów.