/> /> /> />

Organizacja pracy zdalnej

Do 29 listopada 2020 r. nauka w szkole dla klas I- VIII nie będzie odbywała się w formie stacjonarnej.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami, dostępne poniżej, a także w dokumentach szkoły