/> /> /> />
wielkie wynalazki baner

Interdyscyplinarny Projekt Techniczno-Historyczny

WIELKIE WYNALAZKI, RÓŻNE SPOJRZENIA

Projekt realizowany przez Fundację Nauk Ścisłych, oparty jest na edukacji technicznej i humanistycznej. Rozwija zainteresowania naukowe dzieci oraz umiejętność samodzielnego myślenia, kreatywność, a także interdyscyplinarne podejście do problemów. Ukazuje uczniom, że wiele dziedzin nauki opisuje ten sam świat. Klasa 3a wzięła udział w 6 warsztatach, które zakładały aktywny udział uczestników w zadaniach, eksperymentach i dyskusjach. Udział w tych zajęciach był dla uczniów intelektualną rozrywką, ale również urozmaiceniem zajęć.