/> /> /> />

II Międzyszkolny Konkursu Języka Angielskiego TEA – Time for English Adventure

Zapraszamy warszawskie szkoły do udziału w II edycji Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego TEA, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi im. J. Korczaka w Warszawie.

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań językowych uczniów oraz popularyzowanie języka angielskiego wśród uczniów szkoły podstawowej.

Zgodnie z regulaminem, konkurs będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas V-VI oraz klas VII-VIII oraz w dwóch etapach: szkolnym i wojewódzkim.

Arkusz zadań w pierwszym etapie składać się będzie z 20 zamkniętych zadań sprawdzających wiedzę z zakresu zagadnień gramatyczno-leksykalnych, 5 zadań zamkniętych z reagowania językowego w sytuacjach życia codziennego, 1 zadania sprawdzającego umiejętność czytania ze zrozumieniem (5 pytań prawda/fałsz) oraz 5 zadań otwartych o tematyce kulturowej dotyczącej krajów obszarów
anglojęzycznych.

W drugim etapie wojewódzkim arkusz konkursowy składa się z 15 zamkniętych zadań sprawdzających wiedzę z zakresu zagadnień gramatyczno-leksykalnych, 5 zadań zamkniętych z reagowania językowego w sytuacjach życia codziennego, 1 zadania sprawdzającego umiejętność czytania ze zrozumieniem (5 pytań prawda/fałsz), 5 zadań otwartych sprawdzających wiedzę z zakresu zagadnień gramatyczno-leksykalnych oraz reagowania językowego w sytuacjach życia codziennego oraz 5 zadań otwartych o tematyce kulturowej dotyczącej krajów obszarów anglojęzycznych.

Zakres merytoryczny konkursu został podany w Regulaminie konkursu.


Pierwszy etap konkursu odbędzie się 31 stycznia 2023r w szkole macierzystej uczestników, drugi – 11 marca 2023r w szkole Organizatora konkursu.

Kartę zgłoszenia uczestników należy przesłać do dnia 18 stycznia 2023 r na adres:
tea.sp211@gmail.com.

Organizatorzy konkursu złożyli ponownie wniosek o wpisanie konkursu na listę konkursów punktowanych do liceów.

Gorąco zachęcamy do uczestnictwa w konkursie!

W załączeniu przesyłamy regulamin konkursu, harmonogram oraz kartę zgłoszenia szkoły.

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące konkursu prosimy kierować na adres:
tea.sp211@gmail.com.

Koordynator konkursu,
Anna Zawadzka