/> /> /> />

I Warszawski Konkurs Przyrodniczy PHYSICUS

Drużyna złożona z uczniów klas 2 i 3 zajęła II miejsce  Konkursie Przyrodniczym PHYSICUS pod hasłem ” Cztery pory roku w przyrodzie”. Naszą szkołę reprezentowali  Wojtek Król z  kl.2d, Tomek Kosiń z kl.3a oraz Marcin Gomułka z kl.3c. Uczniowie wykazali się wiedzą przyrodniczą i wzięli udział w grze terenowej. Gratulujemy!