/> /> /> />
Ważne

Komputery dla warszawskiej młodzieży

Młodzieżowa Rada m.st. Warszawy podjęła wraz z Władzami oraz Urzędem m.st. Warszawy inicjatywę mającą na celu wsparcie potrzebujących uczniów i wyposażenie ich w komputery niezbędne do uczestnictwa w lekcjach online.

Ważne

Algebra z Minecraftem

Uczniowie klas szóstych tym razem analizowali modele matematyczne, aby zrozumieć prawidłowości arytmetyczne i tworzyli własne projekty architektoniczne, wykorzystując zdobytą wiedzę.