/> /> /> />

Wyniki Wyborów na Radnego Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wola

Opublikowany

Młodzieżowa Rada Dzielnicy Wola m.st. Warszawy reprezentuje poglądy i opinie młodych mieszkańców Dzielnicy Wola. Poprzez współpracę z Urzędem Dzielnicy podejmuje działania na rzecz młodych mieszkańców.  

W skład Młodzieżowej Rady Dzielnicy wchodzą przedstawiciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które znajdują się na terenie Dzielnicy Wola. 

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2020/2021 przeprowadzono wybory reprezentanta naszej szkoły do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wola. Spośród kandydatów wyłoniono jednego ucznia. Większością głosów wygrał Dawid Słowik-uczeń klasy 8a. Dawid dołączy do składu Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wola i będzie reprezentował naszą szkołę. Wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w głosowaniu serdecznie dziękujemy, a zwycięzcy gratulujemy i życzymy owocnej współpracy.