/> /> /> />

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Jesienne skrzaty”

Konkurs zwyciężyła Łucja Włudarska z klasy 0a. Serdecznie gratulujemy!