/> /> /> />

zeszyt.online

Korzystamy ze wsparcia edukacyjnego
Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Uczniowie podnoszą swoje umiejętności matematyczne rozwiązując zadania w
systemie zeszyt.online. Najbardziej zaangażowani uczniowie wykazujący
się najwyższym potencjałem są zapraszani na zajęcia warsztatowe na
Politechnice Warszawskiej.

zeszyt.online jest formą pomocy nauki matematyki dla uczniów klas 4-8 zarówno tych słabszych jak i tych najlepszych.
W ramach tego projektu powstała platforma e-learningowa.

Na tę platformę będą logowały się Państwa dzieci. Tam uczniowie rozwiązują zadania tekstowe dostosowane do poziomu danej klasy. I tutaj UWAGA !!!BEZ POMOCY RODZICÓW!!!

Dzięki użyciu zaawansowanych autorskich rozwiązań informatycznych, optymalnie wykorzystuje się czas ucznia poświęcany na naukę. Sztuczna inteligencja stara się wykrywać problemy uczniów i tak kieruje doborem spersonalizowanych zadań, aby uczeń sam był w stanie zrozumieć przyczynę swojego błędu i się poprawić, jak również samodzielnie rozwiązać zadanie, które wcześniej było dla niego za trudne. Uczniowie zdolni otrzymują zadania trudniejsze, dostosowywane do swoich możliwości i aktualnych kompetencji. Dlatego ważne jest aby uczeń rozwiązywał zadania samodzielnie, w przeciwnym razie system dopasuje się do osoby która rozwiązuje zadania za niego. Dzieci uczestniczące w części zadaniowej  mają możliwość używania innowacyjnego systemu nauki matematyki, który jest wykorzystywany na Politechnice Warszawskiej. Cały przekrój zadań od zwykłego dodawania do poziomu olimpijskiego. Co to znaczy? Uczeń słabszy wyrównuje swój poziom wiedzy, a lepszy dochodzi do zadań konkursowych, nawet o tym nie wiedząc. Cały system przypomina grę komputerową – uczeń po rozwiązaniu określonej liczby zadań zdobywa osiągnięcia.

Artykuły o zeszyt.online

https://www.pw.edu.pl/Aktualnosci/System-do-nauki-matematyki-z-PW-w-podstawowkach-na-Woli

https://www.pw.edu.pl/Aktualnosci/Przelom-w-nauczaniu-matematyki