/> /> /> />

Zebrania z rodzicami – listopad 2022

Zebrania klasowe z rodzicami odbywają się w trybie stacjonarnym w dniach 

16-17 LISTOPADA 2022r.

________________

Prosimy o zapoznanie się z poniższym harmonogramem

KLASADZIEŃ ZEBRANIA GODZINASALA
1aŚRODA – 16.11.2022r.17.3052
1bŚRODA – 16.11.2022r.17.3059
2aCZWARTEK – 17.11.2022r17.3058
2bCZWARTEK – 17.11.2022r17.3052
2cCZWARTEK – 17.11.2022r17.3059
3aCZWARTEK – 17.11.2022r17.3053
3bŚRODA – 16.11.2022r.17.3058
3cŚRODA – 16.11.2022r.17.3053
4aŚRODA – 16.11.2022r.17.3040
4bCZWARTEK – 17.11.2022r17.3041
4cCZWARTEK – 17.11.2022r17.3040
5aŚRODA – 16.11.2022r.17.3042
5bCZWARTEK – 17.11.2022r17.3042
5cCZWARTEK – 17.11.2022r17.3047
6aŚRODA – 16.11.2022r.17.3047
6bCZWARTEK – 17.11.2022r17.3010
6cCZWARTEK – 17.11.2022r17.3022
7aSPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ
W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE
7bŚRODA – 16.11.2022r.17.3041
8aSPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ
W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE
8bCZWARTEK – 17.11.2022r17.3024
8cŚRODA – 16.11.2022r.17.3048
8dŚRODA – 16.11.2022r.17.3073
8eCZWARTEK – 17.11.2022r17.0024