/> /> /> />
Pianino

Zajęcia muzyczne prowadzone metodą Zoltána Kodálya

W roku szkolnym 2018/2019 klasa Ia uczestniczyła w zajęciach umuzykalniających organizowanych przez Instytut Węgierski. Są one prowadzone nowatorską metodą węgierskiego kompozytora Zoltana Kodaly. Polega ona na kształceniu słuchu. Nieodłącznym jej elementem jest fonogestyka. Ułatwia ona wyobrażenie sobie wysokości dźwięku. Podczas ćwiczeń rytmicznych wykorzystuje się tataizację (nadanie wartościom rytmicznym odpowiadających im sylab rytmicznych). 

Na zakończenie cyklu warsztatów muzycznych, prowadzonych metodą węgierskiego kompozytora Zoltána Kodálya, Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy. Bardzo dziękujemy Panu Dyrektorowi Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie za możliwość uczestnictwa w zajęciach rozwijających wrażliwość muzyczną i twórczą aktywność dzieci. 

We wrześniu 2019 r., po raz pierwszy po wakacyjnej przerwie uczniowie klasy 2a zawitali do Węgierskiego Instytutu Kultury. Rozpoczęły cykl zajęć umuzykalniających. W świat dźwięków wprowadzać je będzie cudowna p. Joanna  Maluga -chórmistrz, dyrygent, pedagog.