/> /> /> />

Zabawy na świetlicy

„Odbyły się cykliczne zajęcia z aerobiku przeprowadzone przez p. Agnieszkę Wronę, zabawy i pląsy do muzyki – Just Dance oraz przygotowaliśmy prace plastyczne „Laurka dla Pani”.