/> /> /> />

XXII Ogólnopolski Konkurs im. Jana Parandowskiego

Zachęcamy Uczniów i Uczennice, szczególnie z kl. VI- VIII, do wzięcia udziału w XXII Ogólnopolskim Konkursie na opowiadania o tematyce olimpijskiej im. Jana Parandowskiego.

Termin oddania prac: 31 marca 2022 do szkoły (prace oddajemy swojemu poloniście)

Termin przesłania prac do organizatora: 13 kwietnia 2022

Koordynator konkursu: p. Maciej Witkowski