/> /> /> />

„Wymiana pocztówkowa”

Klasa 2a bierze udział w akcji „Wymiana pocztówkowa”, która polega na przesyłaniu pocztówek między uczniami klas drugich szkół na terenie Polski. Ostatnio dzieci otrzymały list z Polskiej Szkoły w Chicago. Dzięki Internetowi dzieciaki obejrzały szkołę amerykańskiej klasy drugiej oraz zdjęcia pięknego Chicago. Uczniowie odpowiedzieli na list, wysłali pocztówki z Warszawy, a teraz czekają na odpowiedź.