/> /> /> />

VI Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Jesienne Klimaty. W deszczu”

Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej zaprasza Uczniów i Uczennice  do udziału w VI Edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego “Jesienne Klimaty. W deszczu.” 

Jeden z poniższych tematów do wyboru:

1. „Rozpogodziło się po jesiennym deszczu. Brodzimy po kałużach.”

2. „Jesienią ludzie, domy, samochody … w deszczu.”

3. „Szkicuję, maluję jesienią czytając poezję C.K. Norwida.”

Podstawowe informacje:

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 19 lat, uczęszczającej do szkół podstawowych, ponadpodstawowych, placówek oświatowo-wychowawczych oraz placówek zajęć pozaszkolnych z terenu województwa mazowieckiego.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Praca musi być wykonana w technice plastycznej – płaskiej: malarstwo lub rysunek na papierze. Prosimy o niestosowanie techniki kolażu, prace z elementami kolażu oraz wyklejanek będą dyskwalifikowane. Wymagany format prac: co najmniej A3, maksymalnie B2.

Prace uczniów kl. 0-3 przynosimy do wychowawcy klasy , a prace uczniów kl. 4- 8 do nauczyciela plastyki: p. Arkadiusza Sęka. Termin przyniesienia prac:  do 27 października 2021 roku

Dla osób nagrodzonych i wyróżniających się przewidzieliśmy nagrody rzeczowe, wyróżnienia i dyplomy. Gala finałowa odbędzie się 18 listopada (czwartek) 2021 roku o godz. 14.00 w ZWPEK przy ul. Brożka 1a.

Zachęcamy do zapoznania się z załącznikami.