/> /> /> />

Utrwalamy umiejętności zaokrąglania liczb korzystając z Minecraft

Na zajęciach uczniowie klas szóstych utrwalili sobie jak zaokrąglać liczby poprzez budowę modeli matematycznych.