/> /> /> />
baner budżet

Uroczyste podsumowanie projektu Szkolny Budżet Obywatelski.

W dniu 2 października 2020 r. w naszej szkole odbyło się uroczyste podsumowanie projektu Szkolny Budżet Obywatelski. Wydarzenie swoją obecnością uświetnili zaproszeni goście: pani Urszula Kęcik-Staniszewska – Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, pan Robert Rafałowski- zastępca Burmistrza  Dzielnicy Wola, pani Magdalena Antonik- Naczelnik Wydziału Rady i Inicjatyw Społecznych, pani Katarzyna Stanikowska – koordynator do spraw budżetu obywatelskiego Dzielnicy Wola  oraz pani Małgorzata Sawicka-Kulik – przewodnicząca Rady Rodziców przy Szkole  Podstawowej nr 132 w Warszawie.

Pomysłodawczyni zwycięskiego projektu, Olga Krupicz otrzymała symboliczny bon przeznaczony na jego realizację. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni upominkami, wręczono też dyplomy za przygotowanie  propozycji do Szkolnego Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowe informacje dotyczące projektu znajdują
się w poniższej prezentacji.