/> /> /> />

Uczestniczyliśmy w projekcie „Jestem z SOS’’ promującym tolerancję wobec dzieci, podopiecznych pieczy zastępczej w Polsce.

Opublikowany

,Jestem z SOS’’ to projekt, promujący tolerancję wobec dzieci, podopiecznych pieczy zastępczej w Polsce. Dzieci z pieczy zastępczej czy rodzin w kryzysie, są bardziej narażone na internetową, „niewidzialną” przemoc ze strony rówieśników. Chodzi o to, by dzieci, które trafiają do opieki zastępczej lub w jakikolwiek inny sposób różnią się od swoich rówieśników nie czuły się w szkole czy grupie gorsze.

Projekt dedykowany jest uczniom z klas 4-8 szkół podstawowych. Nasza szkoła wzięła w nim udział w dniach 16 – 25 marca.