/> /> /> />

Sztuczna inteligencja w przetwarzaniu obrazów

Stanisław Lem, pisarz, zastanawiał się czy sztuczna inteligencja jest zagrożeniem dla człowieka. Pan Karol Przybyszewski- dyrektor ds. programowania w Technikum Programistycznym INFOTECH w Białymstoku – podczas lekcji udowodnił, sztuczna inteligencja w przetwarzaniu obrazów jest bardzo potrzebna społeczeństwu. Zagadnienia dotyczące sztucznej inteligencji są niezwykle interesujące. Uczniowie naszej szkoły zostali zachęceni do nauki matematyki i informatyki. Sztuczna inteligencja to nie jest fikcja literacka, ale nowa rzeczywistość.

   Dla zainteresowanych omawianym tematem polecamy: https://www.sztucznainteligencja.org.pl/