/> /> /> />

Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień

Jest to dzień dobrych uczynków, pozytywnych emocji,  mówienia miłych słów oraz niesienia bezinteresownej pomocy innym. A tak obchodzili ten dzień uczniowie klas 1-3.