/> /> /> />
cyfry

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

 2 października uczniowie klas 3-8 ubiegać się będą o tytuł Mistrza Tabliczki Mnożenia. 

Przygotowania rozpoczęły się już w ubiegłym tygodniu. Uczniowie przygotowali plakaty i rozwiesili je na terenie szkoły. W klasach trzecich odbyły się gry i zabawy utrwalające tabliczkę mnożenia.  

Na naukę  i utrwalanie tabliczki  mnożenia każdy sposób jest dobry.