/> /> /> />
Swiatowy dzień Książki

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich
26 kwietnia br. w bibliotece szkolnej na przerwach odbyły się zabawy i gry czytelnicze.
Uczniowie rozwiązywali krzyżówki związane z tematyką książek
i bohaterów literackich, układali z rozsypanki literowej tytuły książek oraz pojęcia związane z obchodami w/w dnia.
Wszystkim uczestnikom wręczone zostały drobne upominki.