/> /> /> />

Skarby Woli oczami dzieci

Zapraszamy do zgłaszania chęci udziału w projekcie „Skarby Woli oczami dzieci”. Projekt będzie realizowany od kwietnia do listopada 2021 roku i jest finansowany przez Urząd Dzielnicy Wola. Obejmuje część warsztatową – tworzenie prezentacji, opracowanie mapy ciekawych miejsc (3 spotkania za pomocą platformy Teams) oraz cztery wycieczki na terenie dzielnicy Wola (wrzesień), a następnie przygotowanie specjalnego wydania naszej gazetki szkolnej. Ilość miejsc w grupie projektowej jest ograniczona. Zgłoszenia prosimy nadsyłać za pomocą dziennika elektronicznego do pani Agnieszki Miłosz.